Sunday, February 12, 2012

PANTUN BERKAIT (BEKERJA)Genre sastera:  Puisi Tradisional (pantun berkait)
Bilangan Rangkap: 8
Penyelenggara:  (Prof.) Rahman Shaari dan Mohd Pozi Hj. Masurori
Sumber ambilan:  Antologi Harga Sebuah Lukisan, muka surat 7 - 8

Pengenalan
Pantun berkait membawa maksud bahawa baris kedua (pembayang) dan keempat (maksud) dalam setiap rangkap akan diulang semula sebagai baris pertama (pembayang) dan ketiga (maksud) bagi rangkap yang berikutnya. Maka, hanya baris pertama dan ketiga dalam rangkap pertama, serta baris kedua dan keempat rangkap terakhir yang tidak berulang. Proses mengarang pantun berkait memerlukan ketelitian supaya kesinambungan pembayang dan maksud yang disampaikan tampak lancar.

Perbincangan Rangkap Demi Rangkap

          Perahu layar mudik ke pangkalan,
                Sampai di pangkalan, memunggah barang;
          Wahai rakan, handai dan taulan,
                Bangkit segera kita berjuang.

Pemuisi menyeru sekalian kenalan, kawan dan sahabat supaya bingkas bangun melakukan sesuatu yang bermanfaat.

          Sampai di pangkalan memunggah barang,
               Barang habis dibawa ke rumah;
          Bangkit segera kita berjuang,
                Hapuskan semangat culas dan malas.

Bagi menjayakan sesuatu pekerjaan, seseorang itu mesti menjauhi sikap sambil lewa dan malas yang menggambarkan tiada kesungguhan / tidak serius.

          Barang habis dibawa ke rumah,
               Tiada satu tinggal di perahu;
          Hapuskan semangat culas dan malas,
               Semua kerja mestilah tahu.

Setelah sikap culas dan malas dijauhi, seseorang itu harus tahu melakukan segala kerja yang diamanahkan. Maksudnya, telah membuat persediaan atau belajar terlebih dahulu.

          Tiada satu tinggal di perahu,
               Tidaklah bimbang barangkan hilang;
          Semua kerja mestilah tahu,
               Bajak, cangkul, tebas, dan tebang.

Segala pekerjaan yang dilakukan hendaklah sempurna dari awal hingga akhir. Pendek kata, semua kerja dapat dibereskan.

          Tidaklah bimbang barangkan hilang,
               Semuanya ada dalam selamat;
          Bajak, cangkul, tebas, dan tebang'
               Semuanya dikerja dengan cermat.

Segala kerja dilakukan dengan cermat (teliti). Tiada kecuaian berlaku. Dalam bahasa pejabat, kerja dilaksanakan menepati spesifikasi / kehendak / kualiti / piawai yang ditetapkan.

          Semuanya ada dalam selamat,
                Boleh disimpan turun-temurun;
          Dapat dikerjakan dengan cermat,
               Kerja yang berat tidaklah gerun.

Sikap cermat dalam pekerjaan membolehkan apa-apa jua kerja dapat dilaksanakan tanpa banyak soal. Kerja yang bersifat berat dapat ditangani dengan sikap yakin. Tiada sifat mengalah, menarik diri atau pesimis (seperti si corot yang banyak alasan dan fobia).

          Boleh disimpan turun-temurun,
               Itulah tanda barang yang berharga;
          Kerja yang berat tidaklah gerun,
               Semuanya siap hati pun lega.

Apabila yakin mampu melaksanakan segala kerja, seseorang itu akan berasa lega / lapang / puas hati / gembira / seronok setelah kerja itu sempurna.

          Itulah tanda barang yang berharga,
               Payah dicari susah mendapat;
         Semuanya siap hati pun lega,
               Tiadalah tinggal terbuang penat.

Kerja yang berjaya disempurnakan bererti segala penah lelah yang dialami berbaloi, terbayar dan terubat. Kepuasan diri kerana dapat melaksanakan kerja dengan sempurna ialah ganjaran tertinggi bagi seseorang yang bekerja dengan bersungguh-sungguh, cekap, cermat dan penuh keyakinan. 


No comments:

Post a Comment